MİSYONUMUZ

Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen,  uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.

 

Biz EKİN EFE OSGB olarak;

 • Her iş kazasının önlenebileceğine inanıyoruz.
 • Kazaların polisiye tedbirlerle değil davranış değişikliği yaratılması ile giderileceğine inanıyoruz
 • Kazayı önlemenin ödemekten daha ucuz olduğuna inanıyoruz
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışanları korumak, işyerini korumak ve üretimi korumak olduğuna inanıyoruz
 • Kazaların kader olmadığına inanıyoruz
 • Her çalışanın çok değerli olduğuna, çalışanların iş sağlığı güvenliği çalışmalarına katılmasının gerekliliğine inanıyoruz

Bu inançlarımızla yola çıktık ve sizinle birlikte başaracağız.

Hedef ve Misyonumuz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2013 Yılı GÜVENLE YAŞA TÜRKİYE sloganına nefes vermek, ulusal iş güvenliği hedeflerini sizlerle birlikte başararak İş Kazaları kötü karnemizi düzeltmektir.

 

İLKELERİMİZ

 • Kurumsal Yaklaşım
 • Müşteri Odaklılık
 • Güvenilirlik
 • Gizlilik
 • Önce İnsan
 • Yasalara Uyum

Business Today-1-0077

 

İş yerinizle birlikte çalıştığımız sürece uzman kadromuzla birlikte;

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak,
 • İşyerinde meydana gelen veya gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması kök neden analizlerinin yapılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak,
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması kök neden analizlerinin yapılması konusunda çalışma yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışma ve uygulanmasını başlatmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri belirlemek ve takibini yapmak kaza risklerini bertaraf etmek,
 • Yüksekte yapılacak çalışmalar için Güvenli İskele kurulumu ve Yüksekte Çalışma eğitimleri vererek yüksekte çalışmanın risklerini birlikte gidermeyi,
 • Elektrik üretim iletim ve dağıtım işlerinde çalışan personelin Uzman Elektrik Mühendisleri tarafından eğitilerek elektrik kazalarını minimize etmeyi,
 • Elektrikçi olmayan personele elektriğin risklerini öğretmeyi,
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek,
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalar yaparak sizlere bu konuda önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarını başlatmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak sizlerin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak,
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek siz işverenlerin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak sizlerin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,

Sizlere taahhüdümüzdür.

EKİN EFE'DEN HABERLER

 • 04 ŞUBAT 2014

  ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik >>
 • 16 OCAK 2014

  ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik >>
 • 09 OCAK 2014

  ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN TAHSİL EDİLEN İDARİ PARA CEZALARINI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONA DAİR YÖNETMELİK

  TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik >>